Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

gældsbrev

OPRET FOR 445 KR.

BOOK RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et juridisk dokument, hvori det skriftligt er aftalt, at långiver yder et lån til låntager. Et gældsbrev er dermed et dokument, hvoraf det fremgår, at en person skylder en anden person et givent beløb og begge parter har underskrevet gældsbrevet. 

Gældsbrevet indeholder oplysninger om parterne, lånets størrelse og vilkår for låneaftalen. Dokumentet er juridisk bindende på samme måde som med aftaler fra for eksempel en bank mv.

#2: Fordelene ved et gældsbrev?

Der kan være flere grund til at oprette et gældsbrev, hvis du yder et lån til en anden person, da gældsbrevet vil være din dokumentation for at der er etableret et låneforhold.

Dokumentationen kan bruges internt mellem dig og låntager, hvis der opstår uenigheder . Gældsbrevet kan dermed gøre det nemmere for dig at gå til domstolene og inddrive dit krav. Et gældsbrev er dermed din sikkerhed for, at lånet tilbagebetales på et senere tidspunkt.

Et gældsbrev kan også bruges over for offentlige myndigheder som SKAT mv. Lånet kan f.eks blive betragtet som en gave, medmindre du kan bevise, at der er tale om et lån. Gaver skal nemlig en pålægges en (gave)afgift eller indkomstbeskatning, alt efter om gaven er givet inden- eller uden for familieforhold mv. Er der derimod tale om et lån, skal lånet som udgangspunkt ikke beskattes og det er netop baggrund for, at det kan være hensigtsmæssigt at oprette et gældsbrev i forhold til offentlige myndigheder. 

Den danske lovgivning har ingen krav til hvordan et gældsbrev skal udformes – du kan således lave en låneaftale mundligt, uden at oprette et gældsbrev.

Du bør under alle omstændigheder være opmærksom på at der kan opstå bevismæssige problemer, når du yder et lån. F.eks. kan lånetager benægte, at vedkommende har fået et lån. Har du et gældsbrev, vil der ikke opstå disse bevismæssige problemer, fordi gældsbrevet vil udgøre behørig skriftlig dokumentation for lånet.

Når du opretter et gældsbrev hos Legal Doc, tager du stilling til følgende forhold:

1. Parternes oplysninger:

Oplysninger om henholdsvis långiver og låntager

2. Låne størrelse:

Oplysninger om lånets størrelse

3. Renter

Oplysninger om hvorvidt der skal betales renter af lånet, og i bekræftende fald rentens størrelse.

4. Tilbagebetaling

Oplysninger om tilbagebetaling af lånet; skal tilbagebetalingen ske på en fast dato, på anfordring eller efter en amortisationsplan (afviklingstabel)?

5. Øvrige forhold

Andre forhold kan også indgå indgå – det kan f.eks. være oplysninger i) om gældsbrevet skal forsynes med underskrift af vitterlighedsvidner, ii) om låntager skal stille sikkerhed i form af pant eller kaution for lånet, eller iii) om gældsbrevet skal indeholde en fuldbyrdelsesklausul (udlægsfundament).

7. Underskrift

Endelig skal parterne underskrive gældsbrevet, før dokumentet bliver juridisk bindende.

Du kan oprette dit gældsbrev online ved hjælp af vores online platform. Processen er ganske enkel; du køber dit dokument, herefter udfylder du et interaktivt spørgeskema og på baggrund af dine svar opretter én af vores jurister dit gældsbrev.

Når du har modtaget dit gældsbrev, skal det blot underskrives af både dig og låntager, før dokumentet er juridisk bindende.

Har du indsat en klausul om, at gældsbrevet også skal underskrives af vitterlighedsvidner, skal disse naturligvis også underskrive dokumentet.

Vi anbefaler, at begge parter opbevarer et underskrevet eksemplar af gældsbrevet.

KOM I GANG​

1.

Online spørgeskema

2.

Tilret og godkend

3.

Modtage dokument

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

OPRET GÆLDSBREV

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GÆLDSBREV?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL GÆLDSBREV?

Hvad er Legal Doc?

Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Eksempel på GÆLDSBREV

Gavebrev
Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juridiske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.