Fuldstændigt Særeje

Hvad er fuldstændigt særeje, og hvornår det kan være en fordel at oprette et fuldstændigt særeje? Bliv klogere på emnet og blive bedre klædt på til at vurdere, om fuldstændigt særeje kan være en fordel for dig, din familie mv.

#1: DELINGSFORMUE ELLER SÆREJE? (Fuldstændigt særeje)

Hovedessensen af en ægtepagt om særeje skal ses i lyset af, at der indtræder automatisk delingsformue, når man indgår et ægteskab. Delingsformue betyder, at parterne i ægteskabet deler deres ejendele ligeligt, hvis de bliver skilt.

Eksempel 1 (Parterne har delingsformue): A og B er gift, og de har delingsformue. Ved skilsmissen opgøres As nettobodel til 100.000 kr., og Bs nettobodel til 40.000 kr. Grundet delingsformue overføres 50.000 kr. fra A til B, og B overfører 20.000 kr. til A. Begge parter har dermed hver 70.000 kr. efter skilsmissen.

Parterne i ægteskabet kan vælge at oprette ægtepagt om særeje. I så fald vil den del af formuen, der er gjort til særeje, komme til at være upåvirket af ægteskabets opløsning.

Eksempel 2 (Parterne har ægtepagt om særeje): A og B er gift, og de har delingsformue. Ægtefællernes formuer svarer til eksemplet ovenfor, hvorfor A har 100.000 kr., og B har 40.000. Grundet særejet skal parternes formue ikke deles i forbindelse med skilsmisse. A har dermed stadig 100.000 kr., og B har 40.000 kr. efter skilsmissen.

#2: Fuldstændigt særeje

Ægtefæller, der har fuldstændigt særeje, beholder, hvad de ejer, både ved skilsmisse og dødsfald. Der indtræder med andre ord aldrig delingsformue, uanset om parterne bliver skilt, eller en af parterne går bort.

#2.1: Hvornår bør man have fuldstændigt særeje?

 

Fuldstændigt særeje kan være en fordel i disse tilfælde:

  1. Et særbarn skal tilgodese: Hvis parterne har børn fra tidligere forhold, som skal tilgodeses efter deres biologiske forældres bortgang, især hvis dette suppleres med et arveafkald fra ægtefællerne.
  2. En af parterne har gæld: Hvis en af ægtefællerne har gæld, og man ikke ønsker at se arven tilfalde kreditorerne
  3. Isolere bestemte ejendele: Hvis parterne vil holde bestemte ejendele uden for delingsformuen, som visse, nærmere angivne personer skal arve.

Eksempel 1 (Et særbarn skal tilgodeses): A og B er gift, og de har fuldstændigt særeje. A går bort og efterlader sig et barn fra et tidligere forhold, C. As nettobodel opgøres til 150.000 kr. og Bs nettobodel til 100.000 kr. Hverken A eller B skal afgive noget til dødsboet, da de har fuldstændigt særeje.  Arvebeholdningen udgør 150.000 kr. B og C modtager hver 75.000 kr. i arv. Hvis ægtefællerne også havde lavet et arveafkald, kunne C have arvet hele As formue på 150.000 kr. og dermed hele arvebeholdning efter sin biologiske forælder.

Eksempel 2 (En af parterne har gæld): A og B er gift, og de har fuldstændigt særeje. A går bort og efterlader sig en gæld på 80.000 kr. Bs nettobodel opgøres til 160.000 kr. B skal afgive 0 kr. til dødsboet, da ægtefællerne har fuldstændigt særeje. Arvebeholdningen udgør dermed 0 kr., og kreditorerne modtager intet. Hvis parterne i stedet havde delingsformue eller skilsmissesæreje, ville B have været forpligtet til at afgive 80.000 kr. til dødsboet, som var tilfaldet As kreditorer. ”Heldigt” for B har de fuldstændigt særeje i ægteskabet, og B ejer derfor stadig sine 160.000 kr.

#2.2: Hvornår bør man ikke have fuldstændigt særeje

 

Hvis man vil sikre længstlevende bedst muligt, skal man ikke oprette fuldstændigt særeje, da dette fratager længstlevende retten til et boslod efter den førstafdøde og alene giver den længstlevende ret til at arve efter den førstafdøde. Der sker med andre ord ikke ligedeling af parternes ejendele, når en af ægtefællerne går bort. 

Hertil kommer, at den længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo.

Står man derfor i en situation, hvor man vil sikre den længstlevende bedst muligt, anbefaler vi, at man opretter kombinationssæreje. Står man derimod i en situation, hvor man er omfattet af nogle af de situationer, der er nævnt ovenfor under afsnit 2.1., anbefaler vi, at man opretter fuldstændigt særeje.

#3: HVORDAN FÅR MAN FULDSTÆNDIGT SÆREJE?

Du kan oprette dit fuldstændigt særeje hos Legal Doc.

En ægtepagt om fuldstændigt særeje skal leve op til tre krav før den er juridisk gyldig:

  1. Den skal være skriftlig
  2. Den skal være underskrevet af begge ægtefæller
  3. Den skal være tinglyst

Endelig er det vigtigt, at begge parter forstår indholdet af ægtepagten. Hvis en af parterne ikke taler dansk, anbefaler vi derfor, at man oversætter ægtepagten til et forståligt sprog.

Kom i gang

1.

Køb dokument

2.

Online spørgeskema

3.

Modtag og godkend

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL?

Scroll til toppen

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juridiske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.